DIENAS PLĀNS


 

Dienas plāns pirmskolā:

7.30 – 8.40 Bērnu sagaidīšana, pārrunas ar vecākiem, rīta cēliena rotaļas un individuālas aktivitātes
8.40 – 8.50 Gatavošanās brokastīm
8.50 – 9.10 Brokastis
9.10 – 9.20 Rīta aplis, bērnu ievadīšana plānotajās rotaļnodarbībās
9.20 – 10.30 Rotaļnodarbības (atbilstoši nedēļas plānam)
10.30 – 10.40 Gatavošanās pastaigai
10.40 – 12.15 Pastaiga
12.15 – 12.30 Atgriešanās no pastaigas, gatavošanās pusdienām
12.30 – 13.00 Pusdienas
13.00 – 13.15 Gatavošanās klusajai stundai
13.15 – 15.30 Klusā stunda
15.30 – 16.00 Celšanās, gatavošanās launagam
16.00 – 16.20 Launags
16.20 – 18.00 Rotaļnodarbības, individuālās aktivitātes, pastaiga, pārrunas ar vecākiem, bērnu došanās mājās.

 *Ir iespējamas (10-15 min.) atkāpes no dienas plāna, ko var ietekmēt laika apstākļi, nodarbības un citas neprognozējamas situācijas.

 


 

Nedēļas plāns papildus nodarbībām:


Pirmdienās: Robotika (Sagatavošanas grupai)
Otrdienās: Džudo un logopēds (vecākai un sagatavošanas grupai)
Trešdienās: Mūzika (visām grupām)
Ceturtdienās: Džudo un sports (vecākai un sagatavošanas grupai)
Piektdienās: Keramika (vecākai un sagatavošanas grupai)