Dienas plāns pirmskolā:

7.30 – 8.45 Bērnu sagaidīšana, pārrunas ar vecākiem, rīta rotaļas, vingrošana
8.45 – 8.50 Gatavošanās brokastīm
8.50 – 9.10 Brokastis
9.10 – 9.20 Gatavošanās integrētajām nodarbībām
9.20 – 10.30 Integrētās nodarbības (atbilstoši nedēļas plānam)
10.30 – 10.40 Gatavošanās pastaigai
10.40 – 12.15 Pastaigas
12.15 – 12.30 Atgriešanās no pastaigas, gatavošanās pusdienām
12.30 – 13.00 Pusdienas
13.00 – 13.15 Gatavošanās klusajai stundai
13.15 – 15.40 Klusā stunda
15.40 – 16.00 Celšanās, gatavošanās launagam
16.00 – 16.20 Launags
16.20 – 17.00 Nodarbības ar bērniem, rotaļas, tematiskās nodarbības
17.00 – 19.00 Pastaiga, nodarbības, pārrunas ar vecākiem, bērnu došanās mājās

 

Nedēļas plāns integrētajām nodarbībām:

Pirmdiena - Dabaszinātnes (matemātika, eksperimenti, izpētes)
Otrdiena - Mūzika
Trešdiena - Latviešu valoda
Ceturtdiena - Māksla (aplikācija, zīmēšana, floristika, u.c.)
Piektdiena - Krievu valoda / Angļu valoda