2019.gada 30.septembrī

Projekta “Inclusive preschool by digital VAK” (projekta Nr. 2017-1-LV01-KA201-035433) ietvaros izstrādātie materiāli:


O1 - Agrīnās (sākotnējas) robotikas programma ar izstrādātiem 20 stundu plāniem mācībām pirmsskolas vecumposmā no 4 līdz 7 gadiem

 

O2 - 30 interaktīvo mācību stundu plāni STEM jomā izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumu iezīmēm veiksmīgai mācību satura apguvei individuāli*

 

O3 - Interaktīvs testēšanas rīks un rekomendācijas pedagogiem agrīnu mācīšanās traucējumu iezīmju pedagoģiskajai diagnostikai*

O3 - Latvija

O3 - Turcija

O3 - Rumānija

O3 - Lietuva

 

* Pilnā aplikācija pieejama pēc pieprasījuma izglītības iestādēm, nosūtot pieprasījumu vadošajam partnerim

 

2017.gada 31.oktobrī

Projekta  “Inclusive Preschool for Kid - Visual, Auditory and Kinesthetic Learners” ietvaros izstrādātie materiāli:


O1 - metodoloģisks materiāls - roksagrāmata pedagogiem un atbalsta personālam par pirmsskolas bērnu individuālo uztveres tipu atšķirībām (VAK koncepts);

O1_latviešu valodā

O1_angļu valodā

O1_rumāņu valodā

O1_igauņu valodā

O1_turku valodāO2 - mācību materiālu kopums pedagogam dabas zinību priekšmetu nodarbību nodrošināšanai pirmsskolās:

O2_latviešu valodā

O2_angļu valodā

O2_rumāņu valodā

O2_igauņu valodā

O2_turku valodā

 

 

O3 - rokasgrāmata vecākiem par VAK konceptu;

O3_latviešu valodā

O3_angļu valodā

O3_rumāņu valodā

O3_igauņu valodā

O3_turku valodā