2015.gada 17.decembrī

2015.gada 14.-15.decembrī Liene Voroņenko, eksperte attīstības jautājumos, kopienas programmu speciāliste viesojās pieredzes apmaiņas vizītē Zviedrijā, kuras ietvaros tikās ar World Childhood Foundation pārstāvi Susanne Drakenborg, Förskolan Bränningevägen pārstāvi Tuula Torro un Latvijas vēstniecības Zviedrijā pārstāvjiem.

Brauciena mērķi bija:

  •  Izveidot jaunas partnerības ar NVO un pirmskolām dalībai Erasmus+ izglītības attīstības stratēģijās;
  •  Iepazīt Ziemeļeiropas NVO sadarbības tīklu esošās iniciatīvas un izvērtēt iespējas iesaistīties tajās;
  • Iepazīstināt ar attīstības projektiem Latvijas vēstniecību Zviedrijā interešu tālākai pārstāvniecībai Ziemeļeiropā.

Tikšanos rezultātā tika iniciēta sadarbība ar World Childhood Foundation jaunās iniciatīvas bēgļu integrācijas jomā, kas balstās uz Ziemeļeiropas vērtībām un uzsākta sadarbība Erasmus+ KA2 komponentes ietvaros.

 

2015.gada 12.decembrī

Biedrība "Attīstības cents ģimenei" projekta "Kopienas programmu īstenošanā iesaistīto organizāciju darbības attīstības un atbalsta programma" (identifikācijas nr. 2012.EEZ/DAP/MAC/180/1/NAC/010/2015) ietvaros atsatās uz Darba plāna 2015.gadam rezutātiem.

Informatīvā semināra prezentācija šeit.

 

2015.gada 12.decembrī

Biedrība "Attīstības centrs ģimenei" projekta "Kopienas programmu īstenošanā iesaistīto organizāciju darbības attīstības un atbalsta programma" ietvaros rīkoja kārtējās Informācijas dienas Rīgā. Informācijas dienas ir būtisks pasākums biedrības un partnerības darbu prezentēšanai, pārrunāšanai ar citu novadu NVO un sadarbības attīstīšanai Latvijas mērogā, kurās biedrība ne tikai prezentē savu darbību, bet iepazīst arī citu kopienu NVO realizētos projektus un iniciatīvas.

Piesaistot moredatoru-lektoru psiholoģi Z.Lobanovu, organizācijas biedri un sadrabības partneri iepazinās ar asociatīvo kāršu lietošanu ikdienas darbā ar mērķa grupu.

   

 

2015.gada novembris

Pēc diskusijas MK un NVO memoranda padomes sēdē Vides un reģionālās attīstības ministrija ir izveidojusi darba grupu par finansējuma modeļa izstrādi privātās pirmsskolas izglītības iestādēs. Mūsu PII "Attīstības centrs ģimenei" vadītāja ir iekļauta šajā darba grupā, kuras uzdevums ir izstrādātāt metodiku, kas nosaka izdevumu pozīcijas, pēc kurām pašvaldība aprēķina viena izglītojamā pirmsskolas izglītības programmā nepieciešamās vidējās izmaksas attiecīgās pašvaldības izglītības iestādēs. Plānots, ka izmaksu aprēķinā tiks iekļauti šādi pašvaldības izglītības iestādes izdevumi – atalgojums, izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem, administratīvie izdevumi iestādes darbības nodrošināšanai, remontdarbu un uzturēšanas pakalpojumu izmaksas, īres un nomas maksa, izdevumi par mācību līdzekļiem u.c.

Metodiku pašvaldības ņems vērā pašvaldību budžeta plānošanā, pārskatot savus saistošos noteikumus un tādējādi ieviešot skaidrību vecākiem attiecībā uz papildus maksājuma apjomu privātajam bērnudārzam.

 

2015.gada 9.oktobrī

Biedrība „Attīstības centrs ģimenei” aicina vecākus uz rudens izglītojošajām nodarbībām un lekcijām par bērnu attīstības jautājumiem novembra un decembra mēnešos

 

 

Nodarbības vecākiem ar mazuļiem notiek otrdienās, plkst. 18.15 – 20.00:

 

 

03.11. Mazuļa attīstība 6 – 36 mēnešos – viss par mazuļa psiholoģisko un fizisko attīstību, vecāku lomu bērna attīstībā.

10.11. Bilingvāla vide pirmsskolas vecuma bērnam – divu valodu apguve, kā tas ietekmē ģimenes paražas un kā veicināt bērna izglītības apguvi divu valodu vidē.

17.11. Veiksmīga valodas apguve, praktiskie piemēri un uzdevumi - nodarbība ar logopēdu par praktiskām iespējām veicināt bērna pareizu runas attīstību.

24.11. Gadsimta mistiska slimība –alerģija – no kurienes tā rodas un kur pazūd – nodarbība ar alergologu par dažādām pārtikas alerģijām, izpausmes formām un kā palīdzēt bērnam ar alerģiskām reakcijām.

1.12. Autiskie vai vienkārši „nedaudz citi” bērniņi – kad nepieciešama speciālā pedagoģija vai cita pieeja bērnu izglītības procesam un vecāka iesaiste izglītības procesā.

 

 

Pašā gada nogalē mēs kopā ar topošajām un jaunajām māmiņām mierīgā un svētku pilnā noskaņā katru ceturtdienu no 18.15 -20.00 darbojamies nodarbībās:

 

26.11. Grūtniecība – ir burvīgs dzīves etaps sievietes dzīvē – viss par fizioloģiskiem un psiholoģiskiem aspektiem sievietes organismā, augļa attīstības īpatnībām, sagatavošanās dzemdībām.

3.12. Mazulis drīz jau būs klāt (viss par un ap dzemdībām) – nodarbība ar vecmāti.

10.12. Pēcdzemdību periods: Ne tikai jaunā māmiņa, bet arī sieviete un sieva – būs iespēja no speciālista saņemt vērtīgus ieteikumus par svarīgākiem aspektiem pēcdzemdību periodā ģimenē.

17.12. Mazulis kopā ar mums, mēs kopā ar mazuli (viss par pirmajiem sešiem dzīves mēnešiem), kurā aicinām piedalīties ar tētus.

Uz visām nodarbībām aicinām līdzi ņemt savus bērnus!

Nodarbības notiek „Attīstības centrs ģimenei” telpās Zasulauka iela 11 (ieeja no Zalves ielas). Dalības maksa 2 EUR.

Obligāta iepriekšēja pieteikšanās un reģistrācija pa e-pastu oksana@tolix.lv, papildu informācija pa tālruni 26225290.