Projekta “"DROŠĪBĀ – inovatīvas kopienu programmas aktuālu vardarbības veidu izskaušanai" (līguma Nr. Nr.2013.EEZ/PP/1/MAC/090/058) ietvaros sagatavotie materiāli:

Bērnu_agresīvas_uzvedības_korekcijas_programma.pdf

Emociju_gramata.pdf

Rotalnodarbibas_metodika.pdf

MOBINGA PROGRAMMA.pdf

METODOLOGISKIE_PROFILI.pdf

 

Projekta „Kopienas centra izveide „Par bērniem draudzīgu Maskavas forštati”” (finansēšanas līguma Nr. 2010.CH04/mac-88/11) ietvaros tika tulkota Doras Kalfas grāmata "Smilšu spēle: Psihoterapeitiska pieeja psihei".

D.Kalfa "Smilšu spēle: Psihoterapeitiska pieeja psihei"