UZTVERES TESTS

 

Tests paredzēts pirmsskolas vecuma bērniem vecumā no 3 līdz 6 gadiem, lai noteiktu uztveres dominanci. Lai veiktu uzdevumus, nepieciešams novērot un izjautāt bērnu individuāli un grupā vairāku dienu garumā.
Tā kā uztveres dominance parasti nav viena un izteikta, tad rezultāti var būt līdzīgi. Īpašu uzmanību jāpievērš 25;26;27 un 30 jautājumiem, kas var norādīt uz dominējošo uztveres tipu.
Atzīmējiet vienu līdz divus apgalvojumus par katru jautājumu.

 

SĀKT AIZPILDĪT TESTU ŠEIT

 

Tests izstrādāts projekta „Inclusive Preschool for Kid - Visual, Auditory and Kinesthetic Learners” (identifikācijas numurs 2015-1-LV01-KA219-013400) ietvaros